Home/nieuws
Team aan-/afmelden
Lid aan- en afmelden
Onze sponsors
Het bestuur
Wedstrijdprogramma
Onze teams
Info tav wedstrijden
Wil KoningSponsordag
Jeugdtoernooi
Privacy Policy
Interessante links
Geschiedenis
Fotoalbum
Contact

Privacy Policy Zvv Avenhorn

Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), van toepassing vanaf 25 mei 2018, is Zvv Avenhorn aan te merken als verwerker van persoonsgegevens. Middels de Privacy Policy streven wij de doelstelling na om alle betrokkenen te informeren over de persoonsgegevens die door Zvv Avenhorn worden verwerkt en de rechten voor de betrokkenen. Mocht de Privacy Policy u nog onvoldoende informatie verschaffen dan vragen wij u te wenden tot het bestuur. De Privacy Policy is te benaderen middels onderstaande link.

Privacy Policy

Copyright 2008 | Zaalvoetbalvereniging Avenhorn